Algemene voorwaarden

Aanmelding

De aanmelding geschiedt door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Betalingen.

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Als u een strippenkaart heeft, dan moet u vóór de eerste les betalen.

Bij afmelding voor een les/proefles 24 uren van tevoren kunt u nog de les inhalen. Anders wordt de les in rekening gebracht.

Bij strippenkaarten kunt u nog de les binnen 2 maanden inhalen.

Wijziging en Annulering door Be to Be Yoga & Languages

In geval van onvoorziene omstandigheden heeft Dayal Yoga/Be to Be Yoga & Languages ten allen tijde de mogelijkheid de les/workshop te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene

omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een les/workshop, ziekte/afwezigheid van de docent.

Dayal Yoga/Be to Be Yoga & Languages behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de lessen/workshops. Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Klant heeft vervolgens het recht de les/workshop kosteloos te

annuleren. Het reeds door klant betaalde bedrag voor de les/workshop wordt in

dat geval door Dayal Yoga/Be to Be Yoga & Languages aan klant gerestitueerd binnen 14 dagen.

Annulering en Beëindiging door klant

In geval van annulering van de les heeft klant nimmer recht op (gedeeltelijke)estitutie van de lesgeld. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter

beoordeling aan Dayal Yoga/Be to Be Yoga & Languages) bestaat de mogelijkheid de les overleg te volgen op een ander tijdstip.

Als klant om welke reden dan ook niet meer wil deelnemen aan de les,  

dient schriftelijk, per e-mail, de opzegging door te geven.  

Aansprakelijkheid

Dayal Yoga/Be to Be Yoga & Languages is niet aansprakelijk voor blessures die tijdens de lessen gebeuren.

Voordat u besluit om yoga te beoefenen dient u aan uw huisarts te vragen of het geschikt voor u is.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld. Dayal Yoga/Be to be Yoga & Languages zal nimmer zonder toestemming een foto/filmpje van klanten posten op sociale media.

Disclaimer

U bent van harte welkom om bij Dayal Yoga/Be to Be Yoga & Languages om Kundalini Yoga te komen oefenen.

Tijdens de lessen is er gevraagd om de oefeningen energiek en met enthousiasme uit te voeren. Echter vragen we aan u om voorzichtig te zijn wanneer u de oefeningen gaat doen. Wees ook zorgvuldig om niet uw lichaam te belasten als u al een bepaalde aandoening heeft.

Mocht u twijfels hebben over de yoga oefeningen, of u weet niet of het bij uw conditie past, dan adviseren wij u om te overleggen met uw huisarts.

De instructies en advies gegeven tijdens de Kundalini Yoga lessen zijn geen vervanger van een medische behandeling of gebruik van medicijnen.

Er zijn bepaalde beperkingen voor zwangere vrouwen en ook nog tijdens de menstruatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Yoga Docent.